Svanemærkning af trykkerier

Miljø of sundhed  er vigtige spørgsmål i samfundsdebatten. Og fremtidens vindere er de virksomheder, som arbejder aktivt med disse spørgsmål som en integreret del af virksomheden. Det gælder også for de mange trykkerier, der er miljømærkede eller arbejder på at blive det.

Miljøspørgsmål er ofte komplekse og kan tage lang tid at sætte sig ind i. Og her er Svanemærkets kriterier en god vejledning til dette arbejde. Svanemærket er også et enkelt redskab til at formidle virksomhedens miljøarbejde.

Ansøgningsskema for trykkerier finder du for neden på denne side.

Mere hjælp og vejledning

  • For at lette både ansøgeres og underleverandørers arbejde i forbindelse med svanemærkning af trykkerier og tryksager efter de nye kriterier, har vi udviklet en portal, der hedder My Swan Account. My Swan Account er en virksomheds personlige hjemmeside, hvor virksomheden kan ansøge om og vedligeholde sin Svanelicens efter den seneste version af kriterierne (version 5.x). Læs mere her på hjemmesiden under My Swan Account.

  • På hjemmesiden Nordisk tryksagsportal finder du hjælp til at vedligeholde en licens, hvis du allerede har en. Her er der også hjælp til at søge licens efter den seneste version af  kriterierne (version 4.x)

  • På siderne under Tryk mærket finder du information om markedsføring af miljømærkede tryksager.

  • Miljømærkning Danmark har endvidere oprettet en side, hvor trykkerier kan downloade forskellige variationer af svanelogoet med tilhørende tekst. (I teksten forekommer nogle krydser, som man skal erstatte med sit trykkeris licensnr.) Læs mere om, brug af Svanelogoet på tryksager i Miljømærkning Danmarks retningslinjer, Guide til brug af Svanen, som du finder for neden.