My Swan Account

For at lette både ansøgeres og underleverandørers arbejde i forbindelse med svanemærkning af trykkerier og tryksager, har vi udviklet en portal, der hedder My Swan Account. Portalen har bl.a. en database over kemikalier, som bruges af svanemærkede papir- og tryksagsvirksomheder.

Dette betyder for eksempel, at når man som ansøger skal opgive, hvilke kemikalier der bruges til ens eget produkt, skal man blot vælge kemikalierne fra databasen, således at man ikke behøver at skrive navnene på kemikalierne selv.

Alle kriterier for kopi- og printpapir samt tryksagsvirksomheder er for nyligt blevet reviderede. Dette betyder, at alle licenshavere indenfor disse grupper skal ansøge igen for at beholde deres licens. Ansøgningen skal ske via My Swan Account.

Hvad er My Swan Account?

My Swan Account er en virksomheds personlige hjemmeside, hvor virksomheden kan ansøge om og vedligeholde sin Svanelicens.

Alternativt kan man søge om at få kontrolleret de råmaterialer, som skal bruges af svanemærkede virksomheder. Desuden kan man på My Swan Account selv holde styr på og opdatere informationen om sin egen virksomhed, licens og/eller produkter.

Man kan få kontrolleret:

  • Papir
  • Papirmasser
  • Kemikalier og visse materialer til trykkerier
  • Kemikalier til papir- og masseproduktion

Hvorfor har vi udviklet My Swan Account?

Formålet med portalen er at gøre det lettere for alle involverede i processen ved svanemærkning af papirprodukter og trykkerier. My Swan Account erstatter både den tidligere nordiske tryksagsportal og database for kemikalier til papir og papirmasse.

Personlig konto

Virksomheden vil få oprettet en personlig konto for at sikre, at virksomheden på en sikker måde kan verificere, at al information er korrekt.

Log ind på My Swan Account: https://account.svanen.nu/. Ved at logge ind i systemet bekræfter du, at du accepterer vores User Agreement (på engelsk). Læs venligst dokumentet grundigt.

Du kan som trykkeri, og hvis du vil genansøge eller søge om licens, få log in-detaljer og password ved at sende underskrevet ansøgningsskema (som du finder for neden) til application@ecolabel.dk.

Hvis du er papir- eller kemikalieleverandør skal du for at få adgang i stedet følge instrukserne på Nordisk Miljømærknings hjemmeside om MSA (på engelsk).

Mere information om Svanen?

Har du brug for mere information om, hvordan det nordiske miljømærke, Svanen, kan hjælpe din virksomhed?

Via linket nedenfor finder du mere information om Nordisk Miljømærkning af papir og trykkerier. Vi har også information om papirmasse.

For dem af jer, der arbejder på forlag og reklamebureauer som indkøbere, har vi anbefalinger om, hvordan svanemærkede produkter og services kan understøtte jeres virksomhed til at være mere bæredygtige.

Læs mere: www.nordic-ecolabel.org/portals/paper (på engelsk).