Nordisk tryksagsportal

Den Nordiske Tryksagsportal  er til for trykkerier, der er svanemærkede efter den gamle version af trykkerikriterierne (version4.x) . Portalen gør det nemt for dig at vedligeholde din licens til Svanemærket og finde informationer om godkendte tryk-kemikalier, papirkvaliteter og bogbinderier.

Ansøgningshjælpen på portalen foretager alle de nødvendige beregninger. Du kan også uploade dine dokumenter, således at ansøgningen bliver så godt som helt digital. Oplysninger du taster ind og uploader bliver gemt, så du kan afbryde arbejdet med ansøgningen og vende tilbage på et senere tidspunkt, når der er bedre tid.

Den Nordiske Tryksagsportal er placeret på en server hos vores svenske kontor. Der er link til portalen her.

Trykkerier som ønsker at blive svanemærket skal ikke længere benytte Nordisk Tryksagsportal, men i stedet bruge den nye ansøgningshjælp som kaldes My Swan Account.