Svanemærkede hoteller

Svanemærkede hoteller

Svanemærkede hoteller og andre overnatningssteder er blandt de miljømæssigt bedste på markedet. De lever op til skrappe, absolutte krav, der bygger på en livscyklusvurdering og et helhedsperspektiv. Svanemærket evaluerer og strammer løbende kravene. I de nyeste krav er der både fokus på at reducere klimabelastningen og på at vælge fødevarer med lavere klimabelastning.

Her på siden kan du læse mere om de nye krav, om hvad der kendetegner svanemærkede hoteller – og om hvordan I kan få certificeret netop jeres hotel eller overnatningssted.

Nyheder om svanemærkede hoteller