Værd at vide om svanemærkede fonde og investeringsprodukter

Overvejer du at investere i en svanemærket fond? Så kan du her på siden læse mere om, hvad det betyder.

Par kigger på svanemærket investeringsfond

Når vi vælger produkter og serviceydelser, har vi mulighed for at påvirke omverdenen. Og Svanemærket har i mere end 30 år gjort det enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at vælge produkter, der er blandt de miljømæssigt bedste inden for deres kategori.

Med Svanemærket kan vi direkte påvirke virksomheder til at reducere deres miljøbelastning. Gennem svanemærkede fonde og investeringsprodukter kan du dog også påvirke virksomheder indirekte. Svanemærkede fonde indebærer nemlig, at fondsforvalteren bruger sin kapital og sit ejerskab til at påvirke virksomheder, som fonden investerer i, til at udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

Hvad kendetegner en svanemærket investeringsfond?
  • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.
  • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. EU's taksonomi skal tages i betragtning i forbindelse med bæredygtighedsanalysen.
  • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde.
  • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der er investeret i.

Læs også: Spørgsmål og svar om svanemærkede fonde – inkl. hvordan EU’s taksonomi er tænkt ind i de skærpede kriterier

Svanemærket betyder ikke, at alle virksomheder i fonden er uden problemer og udfordringer. Mange brancher er i en omstillingsfase, og formålet med Svanemærkets krav er at bruge investeringer til at påvirke markeder, brancher og virksomheder i en mere bæredygtig retning.

Måske har du ikke tænkt over det, men når du sætter penge i en investeringsfond, bliver du indirekte ejer af flere virksomheder. Og når mange opsparere, investorer og fondsforvaltere sammen bruger deres magt, så tror vi på, at det har en effekt og kan få en positiv indflydelse på omverdenen.

Vær opmærksom på, at Svanemærket ikke er nogen garanti for fondens afkast eller for, hvor risikofyldt placeringen er.

Se alle svanemærkede fonde på det danske marked