HOLMRIS B8 – Ingen fremtid uden fokus på bæredygtig udvikling og Svanemærket

Den midtjyske møbelvirksomhed HOLMRIS B8 betragter bæredygtige tiltag og Svanemærket som eksistensvilkår for fremtiden, hvor ambitionen er at øge udbuddet af svanemærkede møbler.

Holmris B8 Case: Ingen fremtid uden bæredygtighed og Svanemærket

Møbelvirksomheden HOLMRIS B8 er beliggende i den midtjyske by Bjerringbro. Virksomhedens historie går mere end 100 år tilbage og på trods af flere fusioner, har man holdt fast i at producere møbler i god kvalitet med fokus på bæredygtighed.

- Overskriften har til alle tider været produktkvalitet og ansvarlighed, også selvom vi har fusioneret flere gange, siger Claus Tapaninen Jensen, der er Head of Quality, Product Compliance & Environment hos HOLMRIS B8.

Ansvarlighed som pejlemærke

I 2020 gennemgik HOLMRIS B8 en større omstrukturering og gik fra at være en produktionsvirksomhed med fabrik i Bjerringbro til at være en salgs- og designvirksomhed. Denne nye organisering har resulteret i, at miljømæssigt bæredygtige tiltag og certificeringer som Svanemærket har fået endnu større betydning for virksomhedens strategiske fokus.

- Da vi skulle i gang med at redefinere os selv som salgs- og designvirksomhed, var det vigtigt, at vi blev enige om en fælles retning. Her besluttede vi os for at bruge ansvarlighed som et af vores pejlemærker, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at vi ønsker at være front runner på en grøn omstilling af møbelbranchen, fortæller Claus Tapaninen Jensen og tilføjer:

- Det er vigtigt, at vi i møbelbranchen bliver bedre til at samarbejde og arbejde ud fra et cirkulært frem for lineært tankesæt. Selvom der ikke er tradition for, at man taler åbent om sin forretning og måde at arbejde på, mener vi, at det giver god mening at styrke samarbejdet på tværs af branchen i forhold til den cirkulære agenda. Vi står stærkere, når vi er dygtige til at samarbejde. Derfor vil vi gerne gå forrest og deltager eksempelvis i forskellige ekspertudvalg.

Ansvarligt forbrug og produktion

HOLMRIS B8 arbejder først og fremmest med bæredygtighed gennem ansvarligt forbrug og produktion. Det indebærer bl.a. et fokus på skadelig kemi, og her sikrer Svanemærket, at møblerne lever op til skrappe kemikaliekrav. Derudover er gensalg af brugte møbler og donation væsentlige parametre for virksomheden, som arbejder med træplantning som en god metode for at sikre rent drikkevand og bedre vilkår for dyr og planter.

Holmris b8 case - kontormiljø

Større fokus på Svanemærket

HOLMRIS B8 har i løbet af det seneste år oplevet en stigende interesse for emnet bæredygtighed og svanemærkede møbler, og derfor har virksomheden taget en beslutning om, at alle produkter i fremtiden skal produceres med omtanke for miljø og klima og være certificerbare.

- Inden for det seneste år er det gået rigtig stærkt, og vi kan mærke, at flere og flere af vores kunder begynder at interessere sig for svanemærkede produkter, og derfor vil vi gerne hjælpe salget godt på vej. Vi har blandt andet fjernet vores mertillæg på produkter i sortimentet med Svanemærket, og derudover er vi begyndt at gøre mere ud af at markedsføre Svanemærket, som vores seneste katalog er et godt eksempel på, siger Claus Tapaninen Jensen.

HOLMRIS B8 fik første gang svanemærkede produkter i sortimentet i 2017 i forbindelse med et strategisk partnerskab med Rambøll, der havde et ønske om at få udarbejdet nye arbejdsborde, som også skulle svanemærkes. Siden er flere produkter med Svanemærket kommet til og tæller nu tre møbelserier.

Vi vil gerne bevise, at vi agerer fornuftigt og ansvarligt, og med Svanemærket har vi mulighed for at kunne dokumentere, at vi holder, hvad vi siger og lover. Derfor vil vi også gerne have flere svanemærkede produkter i fremtiden, fortæller Claus Tapaninen Jensen.

For HOLMRIS B8 er nogle af styrkerne ved Svanemærket bl.a. et højt kendskab i markedet, og at det er et synligt bevis på, at møblerne opfylder skrappe krav til bl.a. certificeret træ, kemikalier og sikkerhed.

Holmris b8 case - skrivebord og stol

Svanemærket skaber tillid

HOLMRIS B8 lægger vægt på at samarbejde med leverandører, der kan leve op til kravene omkring dokumentation og sporbarhed.

- For os handler det meget om tillid, når vi skal samarbejde med de rigtige leverandører, og her oplever vi, at Svanemærket kan hjælpe os med at sikre, at leverandørerne holder det, de siger. Svanemærket er derfor en stor hjælp for os, når vi skal udvælge, hvilke leverandører vi ønsker at indgå samarbejde med, siger Claus Tapaninen Jensen.

Ingen fremtid uden bæredygtige tiltag

Svanemærket er for HOLMRIS B8 en del af fremtiden og et direkte vilkår for virksomhedens eksistens.

- Jeg kan sige det sådan, at jeg ikke kan se en fremtid uden bæredygtige tiltag og Svanemærket, når man som os handler med de helt store virksomheder. Hvis de fravælger os på grund af manglende fokus på bæredygtighed, er vi ikke i markedet, så for mig at se, er det et eksistensvilkår, at vi fortsætter med at kunne levere mere miljømæssigt bæredygtige løsninger, der imødekommer krav og efterspørgsel i markedet, slutter Claus Tapaninen Jensen.

FAKTA OM HOLMRIS B8
  • Har haft svanemærkede møbler i sortimentet siden 2017
  • Har i dag tre møbelserier, der er certificerede med Svanemærket 
  • Årlig omsætning i 2019: 21 mio. kr. i brugte møbler 
  • 65.000 møbler doneret til velgørenhed 
  • 30.000 træer plantet i folkeskove i Danmark og Ghana