Hvorfor certificere møbler med Svanemærket?

Som møbelproducent og/eller møbelbrand er der mange gode grunde til at overveje at certificere jeres møbler og inventar med Svanemærket.

Hvorfor certificere med svanemaerket

Nedenfor finder i nogle af de fordele, som I opnår ved at få certificeret jeres møbler og inventar med Svanemærket:

  • Vær med i front. Svanemærket er et stærkt redskab til at udvikle møbler, der er blandt de miljømæssigt bedste. Det hjælper jer samtidig med at stille krav til jeres leverandører, så de kan styrke deres miljøindsats.

  • Få en mere bæredygtig forretningsstrategi og profil. Svanemærkets stærke brand understøtter både jeres indsats for at opnå en stærkere miljømæssig bæredygtighedsprofil og forbedrer ROI for investeringer i miljømæssig bæredygtighed.

  • Bidrag til cirkulær økonomi og FN’s verdensmål. Svanemærket guider jer til at fremstille mere cirkulære møbler og reducere klimabelastningen. Det giver jer samtidig dokumentation for, at I bidrager væsentligt til FN’s verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

  • Få en stærk markedsposition – også i fremtiden. Den stigende efterspørgsel på miljømæssigt bæredygtige produkter er kun lige begyndt og forventes at stige væsentligt blandt de fleste målgrupper. 6 ud af 10 nordiske forbrugere foretrækker et svanemærket møbel fremfor et ikke-miljømærket, hvis det er tilgængeligt. Svanemærket er samtidig et anerkendt type 1- miljømærke blandt offentlige indkøbere i Norden.

  • Øg medarbejdertilfredsheden. Svanemærket øger medarbejdertilfredsheden ved at sikre et sundere arbejdsmiljø og giver en stolthed over at kunne tilbyde svanemærkede produkter.

  • Stå stærkt – både nordisk og internationalt. Svanemærket er blandt verdens skrappeste og mest ambitiøse miljøcertificeringer. Det er samtidig det mest kendte miljømærke i Norden og et anerkendt type 1-miljømærke i Norden og internationalt.