Svanemærket fremmer cirkulær økonomi og begrænser klimabelastningen

Cirkulær økonomi og klima hænger sammen - dermed vil indsatsen for at fremme cirkulær økonomi også være med til at reducere klimabelastningen.

Ung mand går opad bevokset trappe

Svanemærket er et oplagt redskab til at fremme cirkulær økonomi. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter bliver fastsat. Samtidig ses på alle relevante miljøaspekter i livscyklus. Denne holistiske tilgang til livscyklus er afgørende i forhold til at skabe maksimal miljøeffekt.

Ydermere bygger Svanemærkets krav på en tilgang til livscyklus, hvor der tænkes i cirkulære kredsløb, med fokus på at sende ressourcerne videre i nye cycler i livscyklus. Dette er en forudsætning for cirkulær økonomi. Det sikrer nemlig fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder i livscyklus, og hvordan man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus.

Håndtering af klimakrisen og omstilling til cirkulær økonomi er i høj grad to sider af samme sag. Ifølge en rapport fra Ellen MacArthur Foundation kommer ca. 45 % af drivhusgasudledningerne nemlig fra forbrug og produktion.

Læs også: Den cirkulære økonomi er en del af klimaløsningen

Svanemærkede møbler, cirkulær økonomi og reduceret klimabelastning

Kriterierne for svanemærkede møbler og inventar bidrager både til den cirkulære økonomi og til at reducere klimabelastningen på flere måder:

  • Kriterierne fremmer brugen af bæredygtige, fornybare, recirkulerede og genanvendte materialer, hvilket medfører en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer. 
  • Reduceret energiforbrug reducerer CO2-udslippet. Derfor er der krav til mængden af energi, der bruges i produktion af plader og af det papirmateriale, som indgår i laminat. Anvendelse af fornybare, recirkulerede og genanvendte materialer nedsætter også indirekte det samlede energiforbrug, så klimaeffekten bliver nedsat. 
  • At beskytte områder, som er vigtige for biodiversiteten, er også med til at begrænse klimaforandringer, fx spiller skovområder en rolle i forhold til at regulere klimaet. Derfor stiller Svanemærket krav, der sikrer bæredygtig udvinding af råvarer som træ. 
  • Cirkulært produktdesign er et vigtigt aspekt i forhold til svanemærkede møbler og inventar. Krav til demontering, reparation og udskiftning af dele såvel som forbrugervejledning om vedligeholdelse, forlænger produkternes liv og fremmer sortering af materialer til recirkulering og genanvendelse, når produkterne en dag ender som affald.
  • Krav til test efter internationale standarder for produktkvalitet og sikkerhed fremmer lang levetid. Det samme gør krav om en produktgaranti, som inkluderer adgang til essentielle reservedele. Det nedsætter behovet for nye produkter, hvilket fremmer bæredygtig brug af ressourcer og reducerer klimaeffekten.
  • Et cirkulært produktdesign, god kvalitet og brug af recirkulerede og genanvendte materialer nedsætter mængden af affald.
  • Skrappe krav til kemikalier fremmer substitution af skadelige stoffer og forhindrer recirkulering af materialer med skadelige kemiske stoffer. 
  • Svanemærket udelukker brug af de metaller, der kan skabe problemer i recirkuleringsprocessen – fx må cadmium og kobber ikke anvendes. Dette fremmer recirkulering af metal til brug i nye produkter og nedsætter energiforbruget i recirkuleringsanlæggene.

Læs mere om, hvordan Svanemærket overordnet fremmer cirkulær økonomi her


Cirkulær Økonomi