Svanemærket fremmer cirkulær økonomi og begrænser klimabelastningen

Svanemærket er et oplagt redskab til at fremme cirkulær økonomi. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter bliver fastsat. Denne holistiske tilgang til livscyklus er afgørende i forhold til cirkulær økonomi.

Ung mand går opad bevokset trappe

Cirkulær økonomi og klima hænger sammen - dermed vil indsatsen for at fremme cirkulær økonomi også være med til at reducere klimabelastningen. 

Kriterierne for svanemærkede møbler og inventar bidrager både til den cirkulære økonomi og til at reducere klimabelastningen på flere måder.

  • Kriterierne for svanemærkede møbler og inventar fremmer brugen af bæredygtige, fornybare, recirkulerede og genanvendte materialer, hvilket medfører en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer. 
  • Reduceret energiforbrug reducerer CO2 udslippet. Derfor er der krav til mængden af energi, der bruges i produktion af plader og papirmaterialet som indgår i laminat. Anvendelse af fornybare, recirkulerede og genanvendte materialer nedsætter også indirekte det samlede energiforbrug, så klimaeffekten bliver nedsat. 
  • At beskytte områder som er vigtige for biodiversiteten er også med til at begrænse klimaforandringer, fx spiller skovområder en rolle i forhold til regulering af klimaet. Derfor stiller Svanemærket krav, der sikrer bæredygtig udvinding af råvarer som træ. 
  • Cirkulært produktdesign er et vigtigt aspekt i forhold til svanemærkede møbler og inventar. Krav til demontering, vedligeholdelse, reparation og udskiftning af dele såvel som forbrugervejledning om vedligeholdelse, forlænger produkternes liv og fremmer sortering af materialer til recirkulering og genanvendelse, når produkterne en dag ender som affald.
  • Svanemærkede møbler og inventar har en god kvalitet og lever op til internationale standarder for produktkvalitet og sikkerhed. Ligeledes fremmer krav om produktgaranti med adgang til essentielle reservedele produkter med et langt liv og nedsætter behovet for produktion af nye produkter – hvilket fremmer mere bæredygtig brug af ressourcer og reducerer klimaeffekten.
  • Et cirkulært produktdesign, god kvalitet og brug af recirkulerede og genanvendte materialer nedsætter mængden af affald.
  • Skrappe krav til kemikalier fremmer substitution af skadelige stoffer og forhindrer recirkulering af materialer med skadelige kemiske stoffer. 
  • Svanemærket udelukker brug af de metaller, der kan skabe problemer i recirkuleringsprocessen – fx må cadmium og kobber ikke anvendes. Dette fremmer recirkulering af metal til brug i nye produkter og nedsætter energiforbruget i recirkuleringsanlæggene.
Læs mere om hvordan Svanemærket overordnet fremmer cirkulær økonomi her

Cirkulær Økonomi