Hvad er svanemærket skind og læder?

Svanemærket skind og læder har reduceret miljølastning i hele dets livsforløb – bl.a. gennem skrappe krav til skind/læder og kemikalier. Samtidig skal FN’s konventioner for arbejdstagerrettigheder (ILO) være overholdt i produktionen af skind og læder.

Hvad er svaenmærket skind og læder

Svanemærkets krav til skind og læder er med til at fremme cirkulær økonomi, begrænse klimabelastningen og spare på ressourcerne: Kun skind og læder som er rest- og biprodukter eller kommer fra ren og elg kan svanemærkes.

Svanemærket skind og læder skal kunne anvendes i lang tid, og kvaliteten er derfor testet og dokumenteret. Genanvendt materiale af skind og læder kan anvendes med nogle begrænsninger. En lang række af Svanemærkets krav støtter samtidig op om, at det certificerede skind og læder kan indgå i nye kredsløb efter brug.

Kendetegn ved svanemærket skind og læder:

  • Er fremstillet af rest- og biprodukter eller skind fra fritlevende ikke-truede arter.
  • Lever op til skrappe krav til stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller skade vores reproduktionsevne. Hormonforstyrrende og mistænkt hormonforstyrrende stoffer på aktuelle lister fra EU og nationale myndigheder er udelukket. Derudover er også flammehæmmere og fluorstoffer udelukket.
  • Lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav til kemikalier i garveprocessen. Der er ligeledes skrappe miljø- og sundhedskrav til farvestoffer, overfladebelægning, opløsningsmidler og biocider. Det har både betydning for spildevand, de mennesker der producerer produkterne, og dem der skal anvende dem.  
  • Er testet fri for krom VI, som kan være allergifremkaldende.
  • Lever op til skrappe krav til rensning af spildevand fra garverier.
  • Indeholder kun metaldele – fx lynlåse og knapper – der lever op til skrappe krav til tungmetaller.
  • Indeholder kun plastdele uden ftalater
  • Er kvalitetstestet for at give mulighed for lang levetid.
  • Er produceret under ordentlige arbejdsforhold, hvor FN’s konventioner for arbejdstagerrettigheder (ILO) er overholdt.
  • Må ikke brændes eller sendes til deponi, hvis det ikke bliver solgt. Herved motiveres til at undgå overproduktion.


Overvejer I at svanemærke jeres skind og læder?

Læs her, hvordan I kommer godt i gang, og hvad der kan certificeres. I kan også downloade og få overblik over kriterierne til svanemærket skind og læder.

Læs mere  Kom godt i gang med svanemærket byggeri  Grøn knap med hvid tekst - Kontakt Svanemærket