BYGHERRE - Børnehuset Elverdammen, en svanemærket daginstitution

I 2018 åbnede Gladsaxe Kommune sit første svanemærkede børnehus – Elverdammen - et nationalt tilløbsstykke, der viser, hvordan fokus på bæredygtighed kan føre til optimale rammer for trivsel for både børn og voksne.

Elverdammen en bæredygtig svanemærket børnehave

Svanemærket som styringsredskab

”Gladsaxe strategien” tager udgangspunkt i FN’s verdensmål. Derfor var der bred politisk enighed om, at en certificering med Svanemærket skulle være styringsredskab til det mere miljømæssigt bæredygtige byggeri Børnehuset Elverdammen, som i 2018 blev kommunens første svanemærkede børneinstitution.

Passer på de vigtigste ressourcer

I Gladsaxe Kommune flytter børnefamilierne ikke væk - et luksusproblem, som kræver at der bygges flere børneinstitutioner for at leve op til pasningsgarantien. Børnene og deres familier er nogle af Kommunens højest prioriterede ressourcer, og som borgmester Trine Græse siger, skal børnene i institutionerne leve længe og ikke udsættes for uønsket kemi. 

Jordens ressourcer bliver der også passet på. Bygningens energiforbrug er lavt, blandt andet pga. solceller på taget, ligesom det grønne tag bidrager til klimatilpasning. Kommunens gennemgående grønne dagsorden beskriver borgmesteren som både nødvendig og meget motiverende. 

En ny attraktion 

Det svanemærkede byggeri har vakt opsigt og er noget, man viser frem i Gladsaxe. De mange bæredygtige tiltag er synlige med det grønne tag og meget synligt træ, der også understøtter fortællingen om en elverskov. 

Let at definere miljøkrav i udbud 

Der er altid en første gang, og i Gladsaxe Kommune havde man ikke erfaring med at bygge svanemærkede daginstitutioner. Barren blev sat højt, men med et godt samarbejde mellem arkitekt, kommunens ejendomscenter og entreprenør lykkedes det både at indfri drømmene og holde økonomien. Definition af miljøkravene i udbudsmaterialet blev taget direkte fra Svanemærkets krav. 

”Drop berøringsangsten” 

Gladsaxe Kommune er på vej med flere svanemærkede daginstitutioner og arbejder også med at bruge Svanemærket i forbindelse med renovering. Rådet til andre kommuner er: drop berøringsangsten. Man må simpelthen kaste sig ud i det. 

Gladsaxe Kommunes bedste råd til andre kommuner
  • Gå forrest: Hvis I har de faglige og økonomiske ressourcer, så se mere miljømæssigt bæredygtige institutioner som en investering i fremtiden, og gå forrest. 
  • Lav markedsdialog: Gennemfør en indledende markedsdialog, så entreprenørerne får mulighed for at stille spørgsmål – det giver et godt grundlag for efterfølgende at beregne priser og afgive bud. 
  • Styrk det lokale erhvervsliv: Inviter lokale håndværkere med i projektet. Ved at gøre dem i stand til at bygge svanemærket, er I med til at forberede dem til den konkurrence, der kommer om at kunne bygge mere bæredygtigt. 
  • Brug Miljømærkning Danmark: Inddrag Miljømærkning Danmark så tidligt i processen som muligt, så man kommer bedst muligt fra start – og brug dem som samarbejdspartner undervejs. 
Overvejer I at svanemærke jeres næste byggeri?

Læs mere om, hvad der kendetegner svanemærket byggeri, få gode råd til, hvordan I kommer i gang med svanemærket byggeri eller kontakt os direkte. I kan desuden læse flere cases om svanemærkede byggerier her.

Læs mere  Kom godt i gang med svanemærket byggeri  Grøn knap med hvid tekst - Kontakt Svanemærket