Sådan kommer I i gang med svanemærket byggeri

Er I ved at planlægge opførelse af et nyt byggeri – og overvejer I at få det certificeret med Svanemærket? Så kan I her på siden læse, hvordan I kommer godt i gang, og hvad I skal være særligt opmærksomme på.

rådgivning, sådan kommer du igang med svanemærket bygger
Godt at vide før I starter

Ønsker I at få svanemærket jeres byggeri, skal I – allerede inden I begynder at opføre byggeriet – dokumentere, at I opfylder en lang række krav. Når disse krav er dokumenteret, vil I få udstedt licens til at opføre byggeriet som svanemærket.

Licensen indeholder forbehold for, at processen forløber, som den skal, at I løbende dokumenterer de krav, som Svanemærket stiller til proces og materialer, og at det endelige byggeri kan godkendes ved gennemgang af uvildig tredjepart.

Selvom licensen indeholder disse forbehold, giver den jer mulighed for at kommunikere om Svanemærket til omgivelserne allerede før og under byggeprocessen.

Hvilke krav skal et svanemærket byggeri opfylde?

Et svanemærket byggeri skal leve op til 41 obligatoriske krav. De 41 krav fordeler sig over hele byggeriets livscyklus. Der stilles obligatoriske krav til bl.a. byggeprocessen, indeklimaet, dagslys og energi - ligesom der stilles krav til de enkelte materialer. Alle krav skal overholdes og dokumenteres.

Derudover skal byggeriet også leve op til en række pointkrav. Her stiller Svanemærket krav om, at byggeriet – alt efter bygningstype – opnår mindst 15-17 point ud af 39-44 mulige. 

Det er en god idé, at I så tidligt som muligt i processen sætter jer ind i Svanemærkets krav, så I sikrer, at byggeriet både kan overholde de obligatoriske krav, og at det kan opnå de påkrævede point.   

Find kriteriekravene her.

Hvor skal I starte?

Svanemærkets krav omfatter både proces, valget af materialer og det endelige byggeri. Herunder finder I vores anbefalinger til, hvor I bør starte.

Byggeri i tidlig planlægningsfase

Hvis byggeriet er i sin tidlige planlægningsfase, og ambitionen er, at det skal svanemærkes, er det en god idé at læse Svanemærkets kriterier grundigt igennem og at kontakte Miljømærkning Danmark for at få en dialog om den optimale videre proces. Der kan være meget tid og mange ressourcer at spare ved en tidlig dialog.

Byggeri der er planlagt

Hvis byggeriet allerede er planlagt, tegnet og budgetteret, anbefales det, at I i første omgang tager stilling til om det er muligt for byggeriet at overholde Svanemærkets kriteriekrav til:

  1. Energi, Krav O4

  2. Dagslys, Krav O13

  3. Point, O3 

Det er typisk disse krav, der kan være svære at ændre ved, hvis projektet allerede er projekteret. Hvis byggeriet ser ud til at kunne opfylde disse krav, bør I herefter læse resten af kriterierne grundigt igennem og kontakte Miljømærkning Danmark for at sikre en optimal videre proces.

Hvad bør I gøre, inden I indsender ansøgning?

Inden I indsender jeres ansøgning, er det vigtigt, at I tager en dialog med Miljømærkning Danmark om, hvordan Svanemærkets krav påvirker det enkelte projekt, byggeprocessen, samt hvilke områder I bør tillægge særligt fokus.  

En tidlig dialog med Miljømærkning Danmark og et tidligt opstartsmøde sammen med både Miljømærkning Danmark og entreprenøren optimerer samtidig muligheden for at opnå licensen til ønsket tid. På mødet udarbejdes en tidsplan for, hvornår I skal dokumentere de enkelte krav i løbet af byggeprocessen. Dette er naturligvis baseret på jeres tidsplan for selve byggeriet. Dette sikrer fokus og overblik over Svanemærkets krav og giver arbejdsro.

Efter det indledende møde får I adgang til Nordisk Miljømærknings byggevaredatabase.

Hvornår bør I indsende ansøgning?

Det er vigtigt, at I indsender ansøgningen minimum tre måneder inden, I ønsker at kunne opnå en licens.

Overvejer I at svanemærke jeres næste byggeri?

Få mere viden om svanemærket byggeri. Se vores byggericases eller download det fulde kriteriedokument, der beskriver alle kravene til et svanemærket byggeri. I er også meget velkommen til at kontakt os pr. mail eller telefon, og få svar på jeres evt. spørgsmål.

Se cases om svanemærkede byggerier  download kriterier for svanemærket byggeri  Grøn knap med hvid tekst - Kontakt Svanemærket