Hvad kendetegner svanemærkede byggerier?

Et svanemærket byggeri er både et godt valg for miljøet og for de mennesker, der skal bo eller opholde sig i bygningen.

Krøyers plads - bæredygtigt svanemærket byggeri

Et svanemærket byggeri er både et godt valg for miljøet og for dig. Det lever nemlig op til skrappe krav i hele livscyklus, dvs. krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen. 

Et svanemærket byggeri er kendetegnet ved:

  • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi. Dette sikrer både en lav klimabelastning i hele husets levetid samt en lav energiregning for køberen af huset.
  • Godt indeklima vha. krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi. Dette er en helt central parameter for at sikre en både sund og komfortabel bolig, hvor den typiske beboer opholder sig 16 timer i døgnet.
  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Det betyder bl.a., at bisphenol A ikke er tilladt i et svanemærket byggeri, og at indvendige overflader som fx gulv og vægge ikke må være beklædt med PVC.
  • Lever op til strenge krav til certificeret træ. Svanemærkets trækrav sikrer, at træet i husets konstruktion stammer fra ansvarligt forvaltede skove og er lovligt fældet. Dette er bl.a. vigtigt, fordi afskovning medfører store tab af biodiversitet, jorderosion samt lokale og globale klimapåvirkninger.
  • Høj byggeteknisk kvalitet via gennemgang af uvildig tredjepart. Såvel byggeproces som det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart (Nordisk Miljømærkning) for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav. Derudover kontrollerer en uvildig byggesagkyndig den generelle kvalitet af byggearbejdet ved at gennemgå færdige byggerier. Kontrollen sikrer en høj kvalitet og minimerer risikoen for klassiske byggefejl, som eksempelvis fugtproblemer. Dermed opnås både en sund bygning og en fremtidsorienteret investering for ejeren af byggeriet. 
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele. Svanemærkets krav om at udarbejde en logbog sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Det øger muligheden for senere genbrug og genanvendelse af bygningsdele og er med til at fremme den cirkulære økonomi. 

Det er muligt at svanemærke følgende bygningstyper: Etagebyggeri, skoler, daginstitutioner og huse, fx parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse. 

Overvejer I at svanemærke jeres næste byggeri?

Kom godt i gang med jeres svanemærkede byggeprojekt. Læs vores anbefalinger og gode råd til at komme godt i gang. Få overblik over kravene til svanemærket byggeri ved at downloade det fulde kriteriedokument her.

Kom godt i gang med svanemærket byggeri  Se cases om svanemærkede byggerier Grøn knap med hvid tekst - Kontakt Svanemærket