Fordobling af svanemærket byggeri på to år

I Norden er svanemærket byggeri fordoblet siden 2018 og væksten fortsætter. I de kommende år er Svanemærket et oplagt redskab til sammentænkning af økonomisk genrejsning efter Coronakrisen med klimaindsatsen.

Skråningen, et bæredygtigt svanemærket byggeri i Lejre

Foto: EcoVillage "Skråningen" i Lejre, 2019

Godt for miljø og klima

Når flere offentlige og private byggerier bliver certificeret med Svanemærket er det godt for både miljø og klima. Svanemærket sikrer bl.a. lavt energiforbrug, skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer et godt indeklima og et kvalitetsbyggeri, der holder længe.

Pensionsselskaber i front med Svanemærket

Blandt bygherrerne i Danmark er PKA, der har opført The Hill i Hillerød og Svanehusene i Irmabyen i Rødovre, og AP Pension, der har opført det første svanemærkede byggeri i Jylland – Kolding Sky – og har besluttet, at alt deres boligbyggeri nu skal være svanemærket.  

Flere pensionsselskaber har en bæredygtigheds- og klimastrategi, som de bruger Svanemærket til at understøtte, men Svanemærket er også valgt, fordi forbrugere har et højt kendskab til mærket, og fordi det har en høj troværdighed. Med Svanemærket viser pensionsselskaberne, at de er i front, når det gælder bæredygtighed og attraktive ejendomme. 

Svanemærkede boliger til alle 

Første spadestik til Gartnergården, de første svanemærkede ældreboliger i Danmark blev taget i 2019, og et stort projekt med landets første svanemærkede ungdomsboliger blev ligeledes opstartet. Og endnu en milepæl blev markeret, da Boligforeningen 3B holdt rejsegilde på Store Solvænget, som bliver Danmarks første svanemærkede almene boliger. 3B lægger vægt på at være i front med bæredygtigt og miljørigtigt byggeri både for naturens og fremtidens skyld. 

Læs mere om hvordan antallet af svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner, der enten er færdige eller under konstruktion er mere end fordoblet fra 2018 til 2020.

Et svanemærket byggeri er kendetegnet ved:
  • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi.
  • Godt indeklima vha. krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring.
  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
  • Lever op til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.
  • Høj byggeteknisk kvalitet, da både byggeproces og det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav. 
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele, da der er udarbejdet en logbog over, hvilke materialer og kemiske produkter der er anvendt i byggeriet, og hvor de er placeret.

Hvad kendetegner svanemærket byggeri?

Få mere viden om hvad der kendetegner svanemærket byggeri, se svanemærkede byggericases og læs vores anbefalinger og gode råd til hvordan I kommer i gang med svanemærket byggeri.

Læs mere  Kom godt i gang med svanemærket byggeri  Grøn knap med hvid tekst - Kontakt Svanemærket